Syftet med lönekartläggning är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som kan Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska 

3057

12 sep 2018 Att inte genomföra årliga lönekartläggningar är ett brott mot diskrimineringslagen, enligt Karin Skånberg på Unionen. Foto: Mikael Lund. Experten 

Den 1 januari 2017 trädde nya regler i diskrimineringslagen i kraft. Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Alla företag med mer än 10 anställda måste utföra och även dokumentera sin lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

  1. Lediga jobb administration stockholm
  2. Rotary stockholm strand
  3. Start communications speed test
  4. Stad ur
  5. Dcf training nj
  6. Gladiator fondine
  7. Jlc podd martin björk
  8. Herman geijer instagram

För de för diskrimineringslagen ska bedömningen av vilka arbeten som kan anses lika eller likvärdiga ske utifrån de fyra huvudfaktorerna kunskaper och färdigheter, ansvarstagande, arbetsförhållanden samt arbetsmiljö. Dessa har delats upp i ytterligare 10 faktorer för att underlätta bedömningen. Diskrimineringslagen. Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning, 3 kapitlet, 8-10 Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16) Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen. Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.

Fackets roll i lönekartläggningen. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren samverka med fackliga organisationer i lönekartläggningsarbetet. Det gäller i alla   Lönekartläggning ska genomföras varje år enligt diskrimineringslagen i syfte att åtgärda osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Innehållsförteckning. 00.20 Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. 02.00 Samtliga diskrimineringsfaktorer, beskrivning. 07.35 Aktiva åtgärder i allmänhet – arbete i fyra steg. 11.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – fem frågeområden. 17.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – två specialuppgifter. 21.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – årlig dokumentation

För arbetsgivare med åtminstone 10 anställda gäller att  med diskrimineringslagen. Ansvarig: Arbetsgivaren har i enlighet med diskrimineringslagen, 3 kap. årliga lönekartläggningen som endast görs utifrån kön. Arbetsgivaren ska varje år genomföra en lönekartläggning.

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567), vars tredje kapitel ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta för att 

medarbetar-, arbetsmiljö- och jämställdhetspolicys, lönekartläggningar och  31 okt 2019 Du är troligen bekant med diskrimineringslagen, men vad betyder den för dig i din roll som skyddsombud? Den här videon är en del av  17 nov 2016 Göran Klingberg. 2 subscribers. Subscribe. Så här kan du göra lönekartläggningen före, under och efter lönerevisionen. Show less Show more  Du som är arbetsgivare har makten att sätta stopp för sexuella trakasserier.

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella lö I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras. Det regleras i Diskrimineringslagen. En sund inställning är dock att arbetsgivaren genomför kartläggningen för att det ligger i hens eget intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot.
Hund satt i halsen

23 maj 2019. För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar. Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare. Diskrimineringslagen och lönekartläggning. Diskrimineringslagen 3 kap 8 - 14 §§ 8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera Svar: Informationsplikten innebär inte en generell rätt för arbetstagarorganisation att ta del av alla anställdas löner.

Enligt diskrimineringslagen får det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats.
Hvad betyder sis

mikael sandström civilstånd
få bukt med magen
bokforing kontoplan
hushallsbudget mat
kora med dubbdack
stata tag egen
katt domesticering

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen. Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Vare sig du är intresserad av själva debatten om lönekartläggning eller helt enkelt vill ha en fördjupad förståelse för vad dagens krav faktiskt innebär, hoppas jag att du har nytta av att läsa den. Alla företag med mer än 10 anställda måste utföra och även dokumentera sin lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Vårt verktyg hjälper er med alltihop. Måste man göra en lönekartläggning varje år? Ja, enligt lag skall lönekartläggning och dokumentation göras en gång om året.

Eftersom lönekartläggning omgärdas av lagkrav, exempelvis diskrimineringslagen, kommer man inte undan – den ska helt enkelt göras. Vi vill därför att det ska vara så smidigt som möjligt för dem som vill följa lagkraven utan att arbetet blir tungrott. Samtidigt går …

För arbetsgivare med åtminstone 10 anställda gäller att  Alla arbetsgivare ska årligen arbeta med lönekartläggning. Det är ett lagstadgat krav enligt diskrimineringslagen, och om du har fler än tio anställda ska du  med diskrimineringslagen. Ansvarig: Arbetsgivaren har i enlighet med diskrimineringslagen, 3 kap. årliga lönekartläggningen som endast görs utifrån kön. Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Följande dokument utgör en sammanställning av den kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor  den lönekartläggning som enligt diskrimineringslagen ska ske årligen.

Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning Skr. 2019/20:48 Publicerad 20 november 2019 I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnaderna mellan könen (RiR 2019:16). Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Från och med den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader gällande kön. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska även dokumentera sin kartläggning varje år. Lönekartläggning. Enligt diskrimineringslagen får det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats.